Picture Gallery - Brännebackens Farm

Summer
Soln&aringedgång över Möckeln Vedbod Solnedgång genom fönster
Vy över Möckeln Vy från söder
Vy från väster Ek på gårdsplan Vy åt söder

Autumn
Höstäpple

Winter
Möckeln i vinterskrud
Storskog i vinterskrud